Ηρόδοτος Μιλτιάδους

Πρόεδρος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2018

Κωνσταντίνος Σκαμπύλης

Αντιπρόεδρος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2011

Μικαέλο Παπαδάκης

Γενικός Γραμματέας

papadakism@
tsmsportsmarketing.com

Μέλος του Δ.Σ. από το 2018

Μάριος Χατζηστυλλής

Ταμίας

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2018

Ανδρέας Παυλίδης

Βοηθός Γενικός Γραμματέας

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2019

Στέλιος Στέλιου

Βοηθός Ταμίας

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2019

Μαρίνα Αργυρού

Σύμβουλος

[email protected]

Μέλος του Δ.Σ. από το 2021

Μιχάλης Αριστείδου

Σύμβουλος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2021

Κυριάκος Κτωρίδης

Σύμβουλος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2014

Χρίστος Αποστολίδης

Σύμβουλος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2021*

Αγάθη Κλωνάρη

Σύμβουλος

[email protected]
Μέλος του Δ.Σ. από το 2021*

* Εντάχθηκαν στις 20/12/2021 μετά από απόφαση του Δ.Σ., με βάση το Άρθρο 14.Ε του Καταστατικού.

Πρόεδρος: Ηρόδοτος Μιλτιάδους
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκαμπύλης
Γενικός Γραμματέας: Μικαέλο Παπαδάκης
Ταμίας: Μάριος Χατζηστυλλής
Βοηθός Γραμματέας: Κώστας Καλλής
Βοηθός Ταμίας: Ανδρέας Μαύρος
Σύμβουλοι: Στέλιος Στέλιου, Ανδρέας Παυλίδης, Κυριάκος Κτωρίδης
* Τον Νοέμβριο του 2019 οι Στέλιος Στέλιος (1ος επιλαχών) και Ανδρέας Παυλίδης (2ος επιλαχών) κατέλαβαν θέση στο Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Γρηγόρη Γεωργίου και Γιώργου Τσαβέλλα.

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός γραμματέα: Γρηγόρης Γεωργίου
Βοηθός ταμία: Κώστας Παναγιώτου
Μέλη: Ανδρέας Πογιατζής, Κωνσταντίνος Σκαμπύλης, Κυριάκος Κτωρίδης

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός γραμματέα: Πανίκος Κωνσταντίνου
Βοηθός ταμία: Ανδρέας Βιολάρης
Μέλη: Ανδρέας Πογιατζής, Κωνσταντίνος Σκαμπύλης, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας,
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός Γραμματέας: Ντίνος Φοινικαρίδης
Βοηθός Ταμίας: Πλουτής Αβραάμ
Σύμβουλοι: Πανίκος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Πογιατζής, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός Γραμματέας: Ντίνος Φοινικαρίδης
Βοηθός Ταμίας: Πανίκος Θεοδοσίου
Σύμβουλοι: Ανδρέας Πογιατζιής, Πλουτής Αβραάμ, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Πανίκος Θεοδοσίου
Βοηθός Γραμματέας: Ντίνος Φοινικαρίδης
Βοηθός Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Σύμβουλοι: Ανδρέας Πογιατζιής, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Στέλιος Παπαμωϋσέως
Βοηθός Γραμματέας: Ντίνος Φοινικαρίδης
Βοηθός Ταμίας: Πανίκος Θεοδοσίου
Βοηθός Ταμίας: Πέτρος Παπαγιώργης
Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλή, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Νίκος Νικολάου
Βοηθός Γραμματέας: Νίκος Τσιαλής
Βοηθός Ταμίας: Στέλιος Παπαμωϋσέως
Σύμβουλοι: Μιχάλης Παπαγεωργίου, Ντίνος Φοινικαρίδης, Κώστας Αραβής

Πρόεδρος: Σάββας Κοσιάρη
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Σωτηρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Παναγιώτης Φελλούκας
Βοηθός Γραμματέας: Ανδρέας Καμπανελλάρης
Βοηθός Ταμίας: Νίκος Τσιαλής
Σύμβουλοι: Δημήτρης Δημητρίου, Ντίνος Φοινικαρίδης, Στέλιος Παπαμωϋσέως

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Σάββας Κοσιάρης
Γραμματέας: Νεόφυτος Γεωργίου
Ταμίας: Παναγιώτης Φελλούκας
Βοηθός Γραμματέας: Στέλιος Παπαμωϋσέως
Βοηθός Ταμίας: Ανδρέας Λαζανίτης
Σύμβουλοι: Μιχάλης Σωτηρίου, Μιχάλης Γαβριηλίδης, Νίκος Τσιαλής

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Σάββας Κοσιάρης
Γραμματέας: Νεόφυτος Γεωργίου
Ταμίας: Παναγιώτης Φελλούκας
Βοηθός Γραμματέας: Στέλιος Παπαμωϋσέως
Βοηθός Ταμίας: Ανδρέας Καμπανελλάρης
Σύμβουλοι: Μιχάλης Σωτηρίου, Μιχάλης Γαβριηλίδης, Λούκας Τερεζόπουλος

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Σάββας Κοσιάρης
Γραμματέας: Νεόφυτος Γεωργίου
Ταμίας: Παναγιώτης Φελλούκας
Βοηθός Γραμματέας: Στέλιος Παπαμωϋσέως
Βοηθός Ταμίας: Παναγιώτης Μάρκου
Σύμβουλοι: Μιχάλης Σωτηρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Ανδρέας Καμπανελλάρης

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Γραμματέας: Νεόφυτος Γεωργίου
Ταμίας: Παναγιώτης Φελλούκας
Βοηθός Γραμματέας: Σάββας Κοσιάρης
Βοηθός Ταμίας: Γιαννάκης Κούρας
Σύμβουλοι: Μιχάλης Σωτηρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Στέλιος Παπαμωϋσέως

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Λάκης Αβρααμίδης
Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Ταμίας: Νεόφυτος Γεωργίου
Βοηθός Γραμματέας: Σάββας Κοσιάρης
Σύμβουλοι: Μιχάλης Σωτηρίου, Παναγιώτης Φελλούκας, Βάσος Γεωργίου, Κώστας Αραβής

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Λάκης Αβρααμίδης
Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Ταμίας: Άθως Καραγιάννης
Βοηθός Γραμματέας: Σάββας Κοσιάρης
Σύμβουλοι: Νεόφυτος Γεωργίου, Ανδρέας Παύλου, Χρίστος Αυλωνίτης, Πάμπος Στυλιανού

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Αντιπρόεδρος: Λάκης Αβρααμίδης
Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Ταμίας: Άθως Καραγιάννης
Βοηθός Γραμματέας: Λούκας Τερεζόπουλος
Σύμβουλοι: Δώρος Νικολάου, Ανδρέας Παύλου, Κώστας Αραβής, Σάββας Κοσιάρης

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Κυριάκου
Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Ταμίας: Άθως Καραγιάννης
Βοηθός Γραμματέας: Λούκας Τερεζόπουλος
Σύμβουλοι: Ανδρέας Γεωργιάδης, Άκης Φάντης

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Λούκας Τερεζόπουλος
Γραμματέας: Δώρος Νικολάου
Ταμίας: Άθως Καραγιάννης
Βοηθός Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Σύμβουλοι: Ανδρέας Γεωργιάδης, Άκης Φάντης

Η σύσταση του ΔΣ αναδιαρθρώθηκε το Δεκέμβριο του 1982 ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Δώρος Νικολάου
Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Ταμίας: Άθως Καραγιάννης
Βοηθός Γραμματέας: Λούκας Τερεζόπουλος
Σύμβουλοι: Ανδρέας Γεωργιάδης, Άκης Φάντης

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Λούκας Τερεζόπουλος
Γραμματέας: Ζαχαρίας Κυριάκου
Ταμίας: Βάσος Γεωργίου
Βοηθός Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Σύμβουλοι: Λάκης Αβρααμίδης, Ανδρέας Γεωργιάδης

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γεωργιάδης
Γραμματέας: Ζαχαρίας Κυριάκου
Ταμίας: Κώστας Αραβής
Βοηθός Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Σύμβουλοι: Λούκας Τερεζόπουλος, Ανδρέας Καουρής

Πρόεδρος: Ντίνος Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Γραμματέας: Λουύκας Τερεζόπουλος
Ταμίας: Μπογός Μαχντεσιάν
Βοηθός Γραμματέας: Ζαχαρίας Κυριάκου
Σύμβουλοι: Πανίκος Τίτας,  Λάκης Αβρααμίδης

Η σύσταση του ΔΣ αναδιαρθρώθηκε το Νοέμβριο του 1976 ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ντίνος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Λούκας Τερεζόπουλο
Γραμματέας: Λάκης Αβρααμίδης
Ταμίας: Μπογός Μαχντεσιάν
Βοηθός Γραμματέας: Πανίκος Τίτας
Σύμβουλοι:Ζαχαρίας Κυριάκου, Ανδρέας Γεωργιάδης

Πρόεδρος: Ντίνος Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Αγησίλαος Τσιαλής
Γραμματέας: Λάκης Αβρααμίδης
Ταμίας: Μπογός Μαχντεσιάν
Βοηθός Γραμματέας: Ζαχαρίας Κυριάκου
Σύμβουλοι:Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Ντίνος Θεοδώρου

© Copyright 2023 - Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου | All Rights Reserved. Designed & Developed by NETinfo Plc